GJITHË JETA IME

Unë jam lindur që të reflektoj imazhin e Perëndisë i cili është mjaftueshëm i fuqishëm për të krijuar universin tim, mjaftueshëm i vëmendshëm për të dëgjuar lutjet e mia dhe mjaftueshëm i dashur që të cilësohet si vet-sakrifikues. Unë përmbushem më së miri duke ecur drejt qëllimit dhe plotësisë.


SHPIRTËROR

Zoti im do pa kufij...

Shumë janë përpjekur të kuptojnë nevojën më thelbësore të njeriut. Disa mendojnë se është nevoja për tu njohur, të tjerë nevoja për të qënë të dashur. Disa të tjerë mendojnë se është nevoja për të lënë një trashëgimi të mirë që influenca e tyre të vazhdojë
LEXO MË SHUMË


JETËSOR

Jeta ime ka vlerë...

Kur Krijuesi fryu frymën e jetës në prindërit tanë të parë në Tokë, dhurimi i jetës njerëzore ishte kulminacioni i një vepre më të madhe.
LEXO MË SHUMË


SHËRBESA

Bota ime është një vend ku njerëzit gjejnë shpresë...

Demonstrimi më i mirë i dashurisë është shërbesa. Duke lënë mënjanë axhendën tonë, ne tregojmë përkushtimin tonë ndaj të tjerëve në shërbesë, megjithëse shpesh kërkon të dalim nga zona e komfortit.
LEXO MË SHUMË