• Rinia e Gjalle (Youth Alive)
    Konferenca  “Rinia e Gjallë” Për të diskutuar sesi adoleshentët dhe të rinjtë mund të bëjnë zgjedhje të shëndetshme në shoqërinë e sotme, rreth 105 persona morën pjesë në projektin pilot të quajtur “Rinia e Gjallë” (Youth Alive), projekt ky në bashkëpunim me Konferencën e Përgjithshme dhe Divizionin Trans Europian të […]
  • Udhëheqësia Transformuese – Pjesa 2
    Nuk është asnjëherë mjaftueshëm të marrësh leksione për udhëheqësine. Udhëheqës na takon të jemi në shumë situata jete, në familje, shoqëri, marrëdhënie pune etj, edhe nëse detyra që mbajmë apo funksioni që kryejmë mund të mos mbajë titullin, drejtor, menaxher, president, administrator etj. Të jesh dishepull i Krishtit do të […]
  • Kisha strehuese e gjeneratave (iCOR)
    Konferenca Rinore : “Kisha strehuese e gjeneratave” Departamenti i Rinisë së Kishës Adventiste të Shqipërisë me mbështetjen e Divizionit Trans-Europian të Kishës Adventiste të Ditës së Shtatë organizuan në datat 12-14 Prill një konference me fokus Rininë. Tema e konferencës, ishte “Kisha strehuese e gjeneratave” – në Anglisht “Intergenerational Church […]