Rreth Nesh

parallax background

KUSH JANË
ADVENTISTËT E DITËS SË SHTATË?

Adventistët e ditës së shtatë janë një familje globale e Krishterë që mbajnë Biblën si autoritetin përfundimtar, dhe që dallohen nga mbajtja e Sabatit, dhe theksojnë Ardhjen e Dytë të shpejtë të Jezus Krishtit. Ne përpiqemi të ndajmë besimin tonë në Zot si dhe përkushtimin e kishës për të dobinë e gjithë njerëzimit. Jemi përafërsisht 21 milionë anëtarë në gjithë botën. Dyert tona janë gjithmonë të hapura për komunitetin dhe këdo që dëshiron të së bashku me ne në një nga më shumë se 151,000 kisha Adventiste në gjithë botën.

KUR MENDOJ PËR SHQIPËRINË


Kur mendoj për një kishë e cila është bekuar, megjithatë ende ka nevojë për lutje dhe mbështetje që më shumë njerëz të fitohen dhe më shumë dyer të hapen, mendoj për Kishën Adventiste në Shqipëri!

Albanian