Sherbesat

parallax background

MISIONI SHQIPTAR I KISHËS ADVENTISTE TË DITËS SË SHTATË

ADMINISTRATA


Delmar Reis

President

+355 67 610 0185


Svjetlana Veble

Sekretare Ekzekutive


?

Thesarmbajtës


Manolo Lalollari

Asistent thesarmbajtës/Menaxher zyre

+355 68 533 4189


DEPARTAMENTET DHE SHËRBESAT:


Gentian Thomollari

Botimet

+355 69 284 8122


Sanda Veidemane Thomollari

Shkolla e Sabatit / Shëndeti

+355 67 390 7311


Delmari Reis

Rinia / Media

+355 67 610 0185


Altin Rexhepi

ADRA / Shërbime komunitare

+355 67 202 6039


Trifjol Ngjela

Shkolla Biblike me Korespondence

+355 69 214 7029


Natiéli Schäffer

Shërbesa e grave / muzika & adhurimi

+355 67 610 0185


Albanian